Jag har yngre barn (cirka) 0-12 år
Jag har tonårsbarn